ถั่งเช่าแท้จากภูฏาน ขนาดบรรจุ พร้อมราคา

ถั่งเช่าแท้จากภูฏาน ขนาดบรรจุ 15 กรัม ขนาดลำตัวยาว 2.5 เซ็นติเมตร มี 95 ตัว

ราคา 20,000 บาท

ถั่งเช่าแท้จากภูฏาน ขนาดบรรจุ 15 กรัม ขนาดลำตัวยาว 2.5 เซ็นติเมตร มี 95 ตัว ราคา 20,000 บาท
ถั่งเช่าแท้จากภูฏาน ขนาดบรรจุ 15 กรัม ขนาดลำตัวยาว 2.5 เซ็นติเมตร มี 95 ตัว ราคา 20,000 บาท

ถั่งเช่าแท้จากภูฏาน ขนาดบรรจุ 15 กรัม ขนาดลำตัวยาว 3 เซ็นติเมตร มี 75 ตัว

ราคา 23,500 บาท

ถั่งเช่าแท้จากภูฏาน ขนาดบรรจุ 15 กรัม ขนาดลำตัวยาว 3 เซ็นติเมตร มี 82 ตัว ราคา 23,500 บาท
ถั่งเช่าแท้จากภูฏาน ขนาดบรรจุ 15 กรัม ขนาดลำตัวยาว 3 เซ็นติเมตร มี 75 ตัว ราคา 23,500 บาท